~HIDUP PENUH KEHIJAUAN~

...


Online Now Icons

rph pke


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN
Mata Pelajaran                    : Pendidikan Kesihatan
            Tarikh                                    : 15/09/2011
            Hari                                        : Isnin
            Masa                                      : 7.45 – 8.15 pagi
            Tahun                                                : Tahun 2
            Bilangan Murid                   : 18 orang
Tajuk                                     : Unit 6. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran
Sub Tajuk                             : Keselamatan Ketika ke Sekolah
Hasil Pembelajaran            :
Aras 2 : Menceritakan cara menjaga keselamatan diri ketika   berada   di sekolah, rumah dan di taman permainan.
Objektif                                  : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid  dapat:
      Psikomotor                   : i. 80% murid melakukan pergerakan cara melintas   melalui lagu dengan betul.
      Kognitif                         : i. Murid mengenalpasti dan menyatakan tiga daripada empat  langkah keselamatan yang diambil ketika pergi ke sekolah dengan betul.
                                            ii. Murid menyusun empat gambar pada label langkah – langkah keselamatan ketika ke sekolah dengan betul.
      Afektif                           : i. Murid menunjukkan kerjasama yang baik dalam menyiapkan tugasan berkumpulan.

          Pengetahuan Sedia Ada     :  Murid telah didedahkan tentang keselamatan di        rumah dan sekolah.
          Penerapan Nilai                    : Mematuhi arahan dan bertanggungjawab.
          Media Pengajaran                : Kotak ajaib, kad gambar, persembahan powerpoint
          Kemahiran Bernilai Tambah: Pembelajaran kontekstual, KBKK dan kecerdasan    linguistik.


Langkah/
Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran
Catatan/ Media Pengajaran

Set Induksi
(4 minit)

Tayangan Video
-          Keselamatan ketika melintas selepas turun dari bas.


Guru meminta pendapat murid tentang sikap murid dalam video.
      i.        Gopoh – gapah
    ii.        Cuai


Media Pengajaran :
Video murid sekolah melintas
TKP :
Kecerdasan Muzik
KBKK
Nilai : Sabar 

Langkah 1
(5 minit)

Bersoal jawab
-          Kamu datang ke sekolah dengan apa?
-          Siapa yang menghantar kamu?Bertanya kepada murid cara mereka datang ke sekolah.
      i.        Berjalan kaki
    ii.        Menaiki bas
   iii.        Menggunakan pengangkutan awam
   iv.        Berbasikal

Murid diberi peluang menceritakan pengalaman mereka sepanjang perjalanan ketika pergi atau pulang dari sekolah.


KBT :
Pembelajaran Kontekstual

Langkah 2
(6 minit)

Langkah – Langkah Keselamatan
      i.        Melintas di tempat yang betul seperti jejantas , laluan zebra dan lampu isyarat
    ii.        Melintas dengan bantuan orang dewasa
   iii.        Memakai alat keselamatan ketika berbasikal.
   iv.        Lima langkah melintas.


Guru menyuruh murid menyebut selepas guru.

Murid menyanyi lagu cara melintas.

Murid mengenalpasti empat  langkah keselamatan yang diambil ketika pergi atau pulang dari sekolah.

Media Pengajaran :
Persembahan Powerpoint

Kaedah Pengajaran :
Latih tubi & nyanyian

KBKK:
Membanding beza dan mengenalpasti

KECERDASAN
PELBAGAI :
      i.        Muzik
    ii.        Linguistik
   iii.        Kinestetik
Langkah 3
(4 minit)

Aktiviti Berkumpulan.
-          ‘Kami Selamat’

Guru menunjukkan kad gambar yang menggambarkan situasi keselamatan ketika perjalanan pergi ke sekolah.

Wakil kumpulan memilih satu kad gambar.

Murid akan menyebut langkah keselamatan berdasarkan kad gambar dan memasukkan gambar tersebut mengikut label kotak ajaib dengan betul.


Media
Pengajaran :
Kotak Ajaib dan Kad Gambar

Kaedah Pengajaran:
Sumbangsaran

Nilai :
Kerjasama

Penilaian
(6 minit)

Lakonan
-          Mana – mana kumpulan yang dipilih guru.
Rumusan
-   Peneguhan terhadap isi pelajaran
Lembaran Kerja
-     Disiapkan di rumah
Murid melakonkan  salah satu langkah – langkah keselamatan ketika ke sekolah.
      i.        Melintas di tempat yang betul seperti jejantas , laluan zebra dan lampu isyarat
    ii.        Melintas dengan bantuan orang dewasa
   iii.        Memakai alat keselamatan ketika berbasikal.
   iv.        Lima langkah melintas.


Guru mengingatkan dan menegaskan kepada murid agar memahami situasi semasa ingin melintas dan mengamalkan langkah – langkah keselamatan ketika ke sekolah.

Memadankan gambar dengan situasi langkah- langkah keselamatan di jalan raya.KBKK :
Membina Rumusan

Media Pengajaran :
Lembaran kerja

Nilai :
Mematuhi arahan

Refleksi : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN
Mata Pelajaran                    : Pendidikan Kesihatan
            Tarikh                                    : 15/09/2011
            Hari                                        : Isnin
            Masa                                      : 7.45 – 8.15 pagi
            Tahun                                                : Tahun 2
            Bilangan Murid                   : 18 orang
Tajuk                                     : Unit 6. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran
Sub Tajuk                             : Keselamatan Ketika ke Sekolah
Hasil Pembelajaran            :
Aras 2 : Menceritakan cara menjaga keselamatan diri ketika   berada   di sekolah, rumah dan di taman permainan.
Objektif                                  : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid  dapat:
      Psikomotor                   : i. 80% murid melakukan pergerakan cara melintas   melalui lagu dengan betul.
      Kognitif                         : i. Murid mengenalpasti dan menyatakan tiga daripada empat  langkah keselamatan yang diambil ketika pergi ke sekolah dengan betul.
                                            ii. Murid menyusun empat gambar pada label langkah – langkah keselamatan ketika ke sekolah dengan betul.
      Afektif                           : i. Murid menunjukkan kerjasama yang baik dalam menyiapkan tugasan berkumpulan.

          Pengetahuan Sedia Ada     :  Murid telah didedahkan tentang keselamatan di        rumah dan sekolah.
          Penerapan Nilai                    : Mematuhi arahan dan bertanggungjawab.
          Media Pengajaran                : Kotak ajaib, kad gambar, persembahan powerpoint
          Kemahiran Bernilai Tambah: Pembelajaran kontekstual, KBKK dan kecerdasan    linguistik.


Langkah/
Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran
Catatan/ Media Pengajaran

Set Induksi
(4 minit)

Tayangan Video
-          Keselamatan ketika melintas selepas turun dari bas.


Guru meminta pendapat murid tentang sikap murid dalam video.
      i.        Gopoh – gapah
    ii.        Cuai


Media Pengajaran :
Video murid sekolah melintas
TKP :
Kecerdasan Muzik
KBKK
Nilai : Sabar 

Langkah 1
(5 minit)

Bersoal jawab
-          Kamu datang ke sekolah dengan apa?
-          Siapa yang menghantar kamu?Bertanya kepada murid cara mereka datang ke sekolah.
      i.        Berjalan kaki
    ii.        Menaiki bas
   iii.        Menggunakan pengangkutan awam
   iv.        Berbasikal

Murid diberi peluang menceritakan pengalaman mereka sepanjang perjalanan ketika pergi atau pulang dari sekolah.


KBT :
Pembelajaran Kontekstual

Langkah 2
(6 minit)

Langkah – Langkah Keselamatan
      i.        Melintas di tempat yang betul seperti jejantas , laluan zebra dan lampu isyarat
    ii.        Melintas dengan bantuan orang dewasa
   iii.        Memakai alat keselamatan ketika berbasikal.
   iv.        Lima langkah melintas.


Guru menyuruh murid menyebut selepas guru.

Murid menyanyi lagu cara melintas.

Murid mengenalpasti empat  langkah keselamatan yang diambil ketika pergi atau pulang dari sekolah.

Media Pengajaran :
Persembahan Powerpoint

Kaedah Pengajaran :
Latih tubi & nyanyian

KBKK:
Membanding beza dan mengenalpasti

KECERDASAN
PELBAGAI :
      i.        Muzik
    ii.        Linguistik
   iii.        Kinestetik
Langkah 3
(4 minit)

Aktiviti Berkumpulan.
-          ‘Kami Selamat’

Guru menunjukkan kad gambar yang menggambarkan situasi keselamatan ketika perjalanan pergi ke sekolah.

Wakil kumpulan memilih satu kad gambar.

Murid akan menyebut langkah keselamatan berdasarkan kad gambar dan memasukkan gambar tersebut mengikut label kotak ajaib dengan betul.


Media
Pengajaran :
Kotak Ajaib dan Kad Gambar

Kaedah Pengajaran:
Sumbangsaran

Nilai :
Kerjasama

Penilaian
(6 minit)

Lakonan
-          Mana – mana kumpulan yang dipilih guru.
Rumusan
-   Peneguhan terhadap isi pelajaran
Lembaran Kerja
-     Disiapkan di rumah
Murid melakonkan  salah satu langkah – langkah keselamatan ketika ke sekolah.
      i.        Melintas di tempat yang betul seperti jejantas , laluan zebra dan lampu isyarat
    ii.        Melintas dengan bantuan orang dewasa
   iii.        Memakai alat keselamatan ketika berbasikal.
   iv.        Lima langkah melintas.


Guru mengingatkan dan menegaskan kepada murid agar memahami situasi semasa ingin melintas dan mengamalkan langkah – langkah keselamatan ketika ke sekolah.

Memadankan gambar dengan situasi langkah- langkah keselamatan di jalan raya.KBKK :
Membina Rumusan

Media Pengajaran :
Lembaran kerja

Nilai :
Mematuhi arahan

Refleksi : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0 ulasan: